Vysoké učení technické v Brně má dvě prvenství, mezi fakultami i v celkovém pořadí univerzit

13listopadu 2019
Zástupci nejlepších univerzit v ČR v doprovodu partnerů soutěže Do VI. ročníku hodnocení ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI se letos zapojilo přes 500 firem v celé ČR a vítězství v hlavní kategorii fakult celostátně obhájila Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Brněnské Vysoké učení technické díky bodovému zisku všech svých fakult žádaných mezi zaměstnavateli ovládlo současně také celkové pořadí univerzit. Poslední ročníky si spolu s VUT drží dominanci také České vysoké učení technické v Praze a VŠB-TU Ostrava.

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2019

Pořadí fakult VŠ – hlavní kategorie přímo hodnocená zaměstnavateli

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství 2 023 b.
2. VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní 1 341 b.
3. ZČU v Plzni, Fakulta strojní 1 121 b.
4. ČVUT v Praze, Fakulta strojní 1 088 b.
5. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 887 b.
6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 880 b.
7. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická 647 b.
8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 646 b.
9. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a kom. technologií 620 b.
10. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 521 b.
11. VUT v Brně, Fakulta stavební 408 b.
12. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 380 b.
13. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 378 b.
14. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 366 b.
15. Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 338 b.
16. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 314 b.
17. ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd 309 b.
18. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 299 b.
19. ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 219 b.
20. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 216 b.

 

Celkové pořadí univerzit podle součtu bodů fakult

1. Vysoké učení technické v Brně 3 409 b.
2. České vysoké učení technické v Praze 2 957 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2 872 b.
4. Západočeská univerzita v Plzni 2 368 b.
5. Technická univerzita v Liberci 1 477 b.
6. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1 045 b.
7. Univerzita Pardubice 936 b.
8. Masarykova univerzita 613 b.
9. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 540 b.
10. Univerzita Karlova v Praze 539 b.
11. Vysoká škola ekonomická v Praze 456 b.
12. Mendelova univerzita v Brně 390 b.
13. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 369 b.
14. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 308 b.
15. Univerzita Palackého v Olomouci 271 b.
16. Česká zemědělská univerzita v Praze 240 b.
17. Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích 223 b.
18. Slezská univerzita v Opavě 173 b.
19. Ostravská univerzita v Ostravě 168 b.
20. Univerzita Hradec Králové 148 b.


 

Patroni krajů

Praha a ČR

Plzeňský

Jihomoravský

Ústecký

Pardubický

novemcar-logo red-hat


AGC Automotive Czech a.s.

logo-o2-nove logo-penta doosan-logo logo-mng-nove


AGC Flat Glass Czech a.s. 

logo-foxconn
logo-vodafone logo-shape logo-agrotec

sbd-logo

logo-ks-kolbenschmidt

logo-kiekert
SAP pivovary-logo-new

logo-brush

zebra-logo-k-1-nahled

Vysočina

Jihočeský

logo-skupina-cez logo-ceska-posta sony-logo-cmyk-300dpi-nahled logo-ife
unipetrol-logo logo-moneta-money-bank logo-ega

Moravskoslezský

Olomoucký

logo-rs

logo-mc-donalds logo-kkcg

Liberecký

arcelor logo-metso

motor-jikov-final-nahled

logo-plzensky-prazdroj logo-veolia