AGC GROUP - Lidé až na prvním místě

acg AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Vedení firmy i hlavní závody sídlí v Teplicích. V letošním roce společnost slaví 20 let existence ve své novodobé historii – v březnu 2011 byl podepsán první joint venture v České republice, tehdy ještě mezi belgickou společností Glaverbel a společností Sklounion. Pod názvem Glavunion vznikl podnik, který začal podnikat na evropském trhu. Později v roce 1999 se přejmenoval na Glaverbel Czech a následně v roce 2007 na AGC Flat Glass Czech. Dnes má firma 5 vlastních výrobních závodů s denní výrobní kapacitou necelých 2 tisíce tun základního skla a 17 dceřiných společností ve střední Evropě, které základní sklo dále transformují na výrobky s vyšší přidanou hodnotou (autoskla, izolační skla, protipožární skla, interiérové příčky, balustrády, zrcadla, fasádní a dekorativní stěny a mnoho dalších).

AGC Flat Glass Czech vyrábí a zpracovává ploché sklo především pro stavebnictví (využívané v široké škále exteriérových i interiérových aplikací) a pro automobilový průmysl. Firma se vyznačuje silnou podporou vlastního výzkumu a vývoje a současně velkým počtem aplikovaných inovací. Její inovativní výrobky vytvářejí standardy pro celý sklářský průmysl.

Společnost AGC Flat Glass Czech patří rovněž k nejprogresivnějším tuzemským vývozcům. V současnosti vyváží tři čtvrtiny své produkce do desítek zemí světa.

Základní princip personální politiky je „Lidé až na prvním místě“

Ve svých kmenových závodech AGC Flat Glass Czech zaměstnává 984 zaměstnanců. Dceřiné společnosti specializované na výroby opracovaných skel zaměstnávají v České republice 680 zaměstnanců, na Slovensku 127 zaměstnanců a v Polsku 539 zaměstnanců. Největší dceřiná společnost AGC Automotive Czech (výroba autoskel) zaměstnává 1726 lidí. Mezi 100% vlastněné společnosti patří i Fotbalový klub Teplice a Střední technická škola AGC.

4 hodnoty přístupu k zaměstnancům a společenské odpovědnosti

Všechny společnosti AGC sdílejí 4 hodnoty směřující k plnění motta „Hleďme do budoucna a udělejme svět jasnějším místem“:

  • Inovace a vynikající pracovní výkon jsou konkurenční výhody tvořící nejzákladnější hodnoty skupiny AGC. Inovace u AGC spočívají velkým dílem na vzájemném dynamickém ovlivňování vývojového centra, reality výroby a trhu. Historie těchto inovací splývá s pokrokem, který poznamenal vývoj sklářských technologií a výrobních postupů. To dnes dokazuje nejširší sortiment na trhu a vedoucí postavení na trhu s izolačními skly. Duch inovací však musí vládnout na všech úrovních firmy: ve výzkumu a vývoji, stejně jako v marketingu, v péči o zákazníky, ve výrobě, kontrole kvality, v personální politice, komunikaci… i ve všech centrálních odděleních. AGC tímto „vytváří budoucnost skla“ podle své vize. Jinak řečeno, snaží se orientovat odvětví podle svého způsobu vynalézání, přetváření, produkce, podpory a distribuce skla.
  • Kulturní různorodost zaměstnanců vyplývá z geografického rozmístění společnosti a její příslušnosti k nadnárodní skupině se sídlem v Japonsku. V celé skupině AGC je považována za obohacující zdroj růstu celé organizace. Z toho důvodu je na všech úrovních firmy respektována a oceňována.
  • Respekt k životnímu prostředí stejně jako bezpečnost jsou jádrem mise AGC. Environmentální politika AGC Glass Europe se opírá o dvě oblasti:
    • vývoj nových výrobků s lepšími dopady na životní prostředí v průběhu celé jejich životnosti včetně recyklace
    • zavedení výrobních postupů, které používáním nejčistějších technologií chrání životní prostředí
  • Každá společnost skupiny AGC Group klade hlavní důraz na integritu v jednání se svými akcionáři. Skupina v tomto ohledu definovala soubor pravidel týkajících se odpovědností a doporučené praxe. Tato pravidla byla shrnuta do Etického kodexu společnosti AGC, který je závazný pro všechny zaměstnance společností AGC. Velký důraz je rovněž kladen na společenskou odpovědnost – v letošním roce proběhl ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. certifikační audit zaměřený na systém jakosti (dle normy ISO 9000), ochrany životního prostředí (dle normy ISO 14000), bezpečnosti práce (dle normy OHSAS 18000) a nově i na společenskou odpovědnost (dle normy SA 8000).

AGC – trojnásobný vítěz ocenění Zaměstnavatel roku

Firma též stabilně náleží mezi nejvyhledávanější zaměstnavatele v České republice. Svědčí o tom i fakt, že se pravidelně umisťuje v první desítce nejlépe hodnocených společností v zemi a v roce 2008, 2010 a 2011 byla vyhlášena v rámci České republiky Zaměstnavatelem roku.

acg-oceneni

Vedení lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech s předsedou představenstva Pavlem Šedlbauerem (zcela vpravo) při přebírání ocenění Zaměstnavatel roku 2011


Patroni krajů

Praha a ČR

Plzeňský

Jihomoravský

Ústecký

Pardubický

novemcar-logo red-hat


AGC Automotive Czech a.s.

logo-o2-nove logo-penta doosan-logo logo-mng-nove


AGC Flat Glass Czech a.s. 

logo-foxconn
logo-vodafone logo-shape logo-agrotec

sbd-logo

logo-ks-kolbenschmidt

logo-kiekert
SAP pivovary-logo-new

logo-brush

zebra-logo-k-1-nahled

Vysočina

Jihočeský

logo-skupina-cez logo-ceska-posta sony-logo-cmyk-300dpi-nahled logo-ife
unipetrol-logo logo-moneta-money-bank logo-ega

Moravskoslezský

Olomoucký

logo-rs

logo-mc-donalds logo-kkcg

Liberecký

arcelor logo-metso

motor-jikov-final-nahled

logo-plzensky-prazdroj logo-veolia